Robert Schumann en Johannes Verhulst

Door: Franciska Dukel (mezzosopraan, piano)
Datum: 16 november
Aanvangstijd: 18:30 uur
Toegangsprijs: 40 euro (inclusief maaltijd)

Robert Schumann en Johannes Verhulst: een innige vriendschap

collectie Nederlands Muziek Instituut

Als Felix Mendelssohn in 1836 Den Haag bezoekt om er een badkuur te ondergaan, toont de directeur van de Koninklijke Muziekschool hem een compositie van de pas afgestudeerde vioolstudent Johannes Verhulst. Mendelssohn is meteen enthousiast en adviseert de jongeman bij hem te komen studeren in Leipzig. Daar ontmoet Verhulst Robert Schumann en raken ze bevriend. Een vriendschap die tot het eind van Schumanns leven zou duren getuige de vele wederzijdse bezoeken en brieven.

De grote bewondering die Verhulst voelde voor Schumann is het meest duidelijk in diens liedcomposities en dan vooral in de declamatorische en meer dramatische liederen. Bijvoorbeeld in de cyclus ‘Gezangen en Psalmen op.26’ en ‘Kinderleven op.30’. Het programma laat hieruit meerdere liederen horen.

collectie Nederlands Muziek Instituut

Dat het kind bij beide componisten een bijzondere plaats inneemt in hun oeuvre is opvallend en een verdere geestverwantschap horen we ook terug in de liederen die in hun eenvoud en ongekunsteldheid de sfeer van het volkslied ademen.

U zult het beluisteren in dit programma wat zich als een doorgecomponeerde vertelling ontrolt en waarin de gezongen liederen worden afgewisseld met instrumentale intermezzi. Bovendien worden alle onderdelen in een biografisch kader geplaatst door de gesproken toelichting van de zangeres/pianiste.

 

 

Franciska Dukel ontwikkelde zich aanvankelijk als pianiste en musicologe maar vanaf 1990 is zij een veelzijdig zangeres met een grote staat van dienst in het klassieke en hedendaagse repertoire, als ook in het uitvoeren van Nederlandse muziek. Haar verdiensten liggen namelijk onder andere in het naturel zingen van verstaanbaar Nederlands. Momenteel legt zij zich toe op het creëren en uitvoeren van thematische liedprogramma’s waarin zij zichzelf begeleidt, de muziek inhoudelijk dan wel biografisch toelicht en deze lardeert met voorgedragen gedichten. Zie www.franciskadukel.nl