De Zussen Van Gogh

Door: Marcel Worms (piano) en Willem-Jan Verlinden (voordracht)
Datum: 7 september 2018
Aanvangstijd: 18:30 uur
Toegangsprijs: 40 euro (inclusief maaltijd)

De zussen van Gogh

In deze concertlezing wordt een beeld geschetst van de zussen Van Gogh en de familie van de beroemde kunstenaar waar zij uit voortkwamen. Tekst en muziek versterken elkaar daarbij om dit beeld completer te maken. De belangrijke thema’s in hun bestaan worden gekoppeld aan muziek die hieraan uitdrukking geeft. Soms in hun eigen woorden, dan weer in die van hun beroemde broer Vincent wordt duidelijk wat het betekende om ‘zus Van Gogh’ te zijn.

Verbindende en verdiepende factor in dezen is de muziek. Muziek van componisten uit de tijd zelf wordt ten gehore gebracht op hét instrument waarvan we weten dat Anna, Lies en Wil van Gogh het ook bespeelden: de piano.

Evenmin als over het eten dat op tafel kwam, weten we veel over het muzikale menu van de familie Van Gogh. Vincent heeft in zijn brieven wel over Wagner gesproken, maar verder blijft het op dit punt akelig stil… Daarom kozen we voor werken van componisten die Vincent of zijn zussen gekend zouden kunnen hebben en die de thema’s uit het Van Gogh verhaal ondersteunen. Naast Richard Wagner, krijgen onder andere Claude Debussy, Emmanuel Chabrier, Francis Poulenc en de Nederlandse componisten Alphons Diepenbrock en Leo Smit een plaats in deze voorstelling.
De voorstelling zelf is gebouwd op een afwisseling van thema’s, zoals geboorte, reizen, natuur, familieband, liefde voor Brabant en kostschool. Maar ook meer abstracte thema’s als uitsluiting, afstand, heimwee, omzien en sterven komen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de ingrijpende veranderingen in de samenleving die tijdens het leven van de zussen plaatsvonden.

Pianist Marcel Worms. Hij vertolkte eerder muziek ter versterking van de verhalen van Jan Brokken, K. Schippers, A.L. Snijders en Marja Vuijsje. Worms bracht eerder een cd uit onder de ‘Pictures at the Van Gogh Exhibition’.

In ‘De zussen Van Gogh’ begeleidt Marcel de auteur van het gelijknamige boek, Willem-Jan Verlinden. Verlinden draagt zorg voor de uitleg van een aantal van de levensthema’s van de zussen Van Gogh en hun beroemde broers aan de hand van fragmenten uit hun eigen brieven, gedachten van tijdgenoten en fragmenten uit zijn boek. Samen maken Worms en Verlinden een accolade die muziek en tekst van de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste verbindt en daarmee de zussen en hun familie in het nú doen spreken.